Chính sách thanh toán

Thứ Thứ 4,03/08/2022

Sale and Marketing

336

Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán sau:

I. Thanh toán bằng tiền mặt

Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt với giá trị dưới 20.000.000 VNĐ (hai mươi triệu đồng)

II. Thanh toán bằng chuyển khoản

Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản:

Tên Tài khoản: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NTC

Số Tài khoản: 2814697

Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB - CN Bình Dương  

Bank SWIFT Code/ Số SWIFT: ASCBVNVX

Điều khoản thanh toán sẽ được ghi rõ trong hợp đồng kinh tế giữa công ty TNHH Đầu tư Xây dựng NTC và khách hàng và đạt được sự đồng ý của hai bên trước khi ký kết Hợp đồng

Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán sau:

I. Thanh toán bằng tiền mặt

Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt với giá trị dưới 20.000.000 VNĐ (hai mươi triệu đồng)

II. Thanh toán bằng chuyển khoản

Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản:

Tên Tài khoản: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NTC

Số Tài khoản: 2814697

Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB - CN Bình Dương  

Bank SWIFT Code/ Số SWIFT: ASCBVNVX

Điều khoản thanh toán sẽ được ghi rõ trong hợp đồng kinh tế giữa công ty TNHH Đầu tư Xây dựng NTC và khách hàng và đạt được sự đồng ý của hai bên trước khi ký kết Hợp đồng

Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

Chia sẻ:

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng NTC

Copyright © 2022 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NTC. All rights reserved. Design by i-web.vn